Oedeemtherapie

Oedeemtherapie of Lymfedrainage is een extra specialisatie die na de opleiding Fysiotherapie is gedaan. Bij Fysiotime behandelen we volgens de Casley-Smith methode. In tegenstelling tot andere behandelmethoden starten wij met het activeren van het diepere lymfesysteem, gevolgd door het legen van het aangedane gebied via dit diepe systeem. Dit zorgt voor een complete activering van het lymfstelsel.

Naast een systeem van bloedvaten heeft ons lichaam nog een transportsysteem: het lymfestelsel. Dit zorgt voor de afvoer van overtollig vloeistof en afweer tegen infecties. Een okseltoilet kan de werking van het lymfestelsel verstoren en een opeenhoping van (eiwitrijk) weefselvocht in de arm veroorzaken, met lymfoedeem als gevolg. Dit veroorzaakt een zwaar en gespannen gevoel in de arm en gevoelsstoornissen in de arm of de hand. Vijfenveertig procent van de vrouwen en mannen met borstkanker die een okselkliertoilet in combinatie met bestraling hebben ondergaan, krijgt te maken met deze klachten. Echter ook na een borstsparende operatie in combinatie met de schildwachtklierprocedure treedt in bijna acht procent lymfoedeem op, zonder dat de patiënt is bestraald. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.lymfoedeem.nl

Bij Fysiotime bestaat Oedeemtherapie als een gecombineerde behandeling van manuele lymfdrainage, oefentherapie, compressie door middel van zwachtels, huidverzorging en leefregeladviezen. Ook worden zonnodig medical taping of mobilisaties toegepast. Door deze combinatie bereiken wij in zeer korte tijd een optimaal behandelresultaat.

Ook een belangrijk onderdeel van de behandeling is zelfredzaamheid: Hoe past u de behandeling toe en krijgt u uitleg over het ontstaan van oedeem en de gevolgen op korte en lange termijn. Naast het leren van specifieke ademhalingstechneiken, drainagehandgrepen en- oefeningen weet u zelf hoe u het lymfesysteem kan activeren. U kunt hiermee thuis aan de slag, op de momenten dat het u uitkomt. 

Bianca Treur