disclaimer website fysiotime

De website van Fysiotime is eigendom van Fysiotime / Bianca Treur te Breukelen (Stichtse Vecht).
De content is door Fysiotime met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doc
Fysiotime is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
Toestemming tot het gebruik van het getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.